1% podatku

Pomóż zwierzakom z przytuliska w Oławie. Przekaż nam swój 1% podatku.

Stowarzyszenie uzyskało już status Organizacji Pożytku Publicznego

>>> KRS 0000419220<<<

Wasze datki przeznaczymy na leczenie i żywienie naszych podopiecznych

Copyright © 2017 Stowarzyszenie "Podaj Łapę"